Search

Cuộc thi Insee Prize 2018 với chủ để Xây dựng bền vững

11/01/2018

Cuộc thi Insee Prize 2018 với chủ đề “Giải thưởng Xây dựng bền vững” là sân chơi khoa học để sinh viên trình bày những ý tưởng sáng tạo có thể ứng dụng vào thực tế, đáp ứng nhu cầu bức thiết của cộng đồng, hướng đến một tương lai phát triển bền vững. Chủ đề năm 2018 hướng tới mục tiêu đóng góp xã hội, ứng dụng thực tế, thân thiện môi trường, hiệu quả kinh tế .

     Giải thưởng Holcim nhằm tạo sân chơi cho sinh viên yêu thích nghiên cứu kiến trúc, xây dựng, quản lý đô thị, môi trường. Khuyến khích và tôn vinh những sáng kiến xuất sắc của sinh viên hướng đến xây dựng bền vững, góp phần phát triển cộng đồng, xã hội.

Click vào đây để xem thông tin đầy đủ

Thông tin liên hệ:

                Website: http://www.holcim.com.vn/holcimprize.html

                Facebook: https://www.facebook.com/holcimvietnamcampus

                Hướng dẫn làm bài: http://bit.ly/IP18-Huongdan

                Đề tài tham khảo: http://bit.ly/IP18-detai-thamkhao

                Mâu phiếu đăng ký đề tài giải thưởng Insee Prize 2018 về xây dựng bền vững

               

Danh sách bài viết liên quan