Search

Thông báo về việc thu học phí Học kỳ 2 năm học 2017-2018

15/01/2018

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM thông báo về việc thu học phí Học kỳ 2 năm học 2017-2018 cho các khoá đào tạo đại học chính quy tại Trường.

Click vào đây để xem toàn văn thông báo

Lưu ý: Mọi thông tin cần biết, xin liên hệ phòng Công tác sinh viên

Danh sách bài viết liên quan