Search

Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

10/03/2015

NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Ngành Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên (bậc Đại học) thuộc khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

Chuyên ngành đào tạo:

Kinh tế tài nguyên môi trường

Loại hình đào tạo: Chính quy

Bậc đào tạo: Đại học

Văn bằng: Cử Nhân

Môn xét tuyển:

Toán- Vật lý – Hóa học

Toán – Vật lý- Tiếng Anh

Toán- Văn – Anh

Điểm trúng tuyển NV1:

            Năm 2014:  Khối A, A1: 13,0 điểm; Khối D1: 13,0 điểm


Tổng quan chương trình:

Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên đầy đủ các kiến thức về Kinh tế tài nguyên và quản lý tài nguyên hiệu quả, kinh tế môi trường, các công cụ kinh tế kiểm soát và quản lý môi trường, định giá giá trị tài nguyên, giá trị tổn hại do ô nhiễm, phân tích và xây dựng các chính sách quản lý tài nguyên môi trường, đánh giá tác động môi trường về phương diện kỹ thuật và phương diện kinh tế của các hoạt động liên quan đến tài nguyên và môi trường, xây dựng thẩm định và quản lý các dự án khôi phục môi trường, khai thác tài nguyên tối ưu.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có năng lực chuyên môn sâu về kinh tế như khả năng phân tích, hoạch định chính sách, quản lý và giải quyết các vấn đề thuộc kinh tế tài nguyên môi trường ở các cấp khác nhau của nền kinh tế, có khả năng định hướng phát triển xanh, xây dựng trách nhiệm xã hội cho doanh nghiệp theo hướng giảm thiểu “dấu vết cacbon”, phát triển bền vững.

Triển vọng nghề nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các vị trí sau:

  • Tham gia nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng các lĩnh vực liên quan đến kinh tế tài nguyên và môi trường.
  • Chuyên viên/lãnh đạo ở các cơ quan quản lý tài nguyên, môi trường các cấp.
  • Làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... các lĩnh vực liên quan đến môi trường như sản xuất sạch và tiết kiệm năng lượng và tài nguyên thiên nhiên, hàng hóa thân thiện môi trường, định hướng tiêu dùng xanh...        

Tham khảo thêm thông tin tại địa chỉ  se.hcmunre.edu.vn

Danh sách bài viết liên quan

    Không có bài viết liên quan