Search

Ngành Quản trị kinh doanh

10/03/2015

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Ngành Quản trị kinh doanh (bậc Đại học và bậc Cao đẳng)  thuộc khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

Chuyên ngành đào tạo:

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Tổng Hợp

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Bất Động sản

Loại hình đào tạo: Chính quy

Bậc đào tạo: Đại học và Cao đẳng

Văn bằng: Cử Nhân

Môn xét tuyển:

Toán- Vật lý – Hóa học

Toán – Vật lý- Tiếng Anh

Toán- Văn – Anh

Điểm trúng tuyển NV1:

 Năm 2013:   

Đại Học: Khối A, A1: 15,0 điểm; Khối D1: 16,5 điểm

Cao Đẳng: Khối A: 10,0 điểm; Khối A1: 10,0 điểm; Khối D: 10 điểm.

Năm 2014:   Khối A,A1: 14,0 điểm; Khối D1: 14,5 điểm


Tổng quan chương trình:

Chương trình Quản trị kinh doanh trang bị đầy đủ kiến thức khoa học về kinh tế, nắm vững kiến thức chung về quản trị và những kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh. Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh có khả năng lập các dự án đầu tư, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, thiết kế phương án kinh doanh và tổ chức triển khai thực hiện các tác nghiệp của một doanh nghiệp kinh doanh, có khả năng tự học tập, nghiên cứu, phát huy tính sáng tạo, tư duy khoa học để thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội  nhập quốc tế.

Triển vọng nghề nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Quản trị Kinh doanh Bất động sản có thể làm việc tại các công ty kinh doanh bất động sản trong và ngoài nước như:

- Tập đoàn tiếp thị BĐS quốc tế CBRE, Công ty phát triển nhà và đô thị, Công ty quản lý và khai thác công trình bất động sản, Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, Công ty môi giới và tư vấn bất động sản, Sàn giao dịch bất động sản, Phòng thẩm định bất động sản thế chấp tại các ngân hàng thương mại…

- Làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước về bất động sản từ Trung ương đến địa phương: Bộ/Sở Xây dựng, Bộ/Sở Tài nguyên - Môi trường, Bộ/Sở Tài chính, các cơ quan nghiên cứu và tham gia giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học.


Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp có thể trở thành các chuyên viên, hoặc các nhà quản trị cấp trung và cấp cao tại: Cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội, trong lĩnh vực tài nguyên môi trường và các lĩnh vực khác, các doanh nghiệp kinh doanh trong mọi lĩnh vực, tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại, viện nghiên cứu về kinh tế, quản trị và tham gia giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học.

           

Tham khảo thêm thông tin tại địa chỉ  se.hcmunre.edu.vn

Danh sách bài viết liên quan

    Không có bài viết liên quan