Search

Kỹ thuật Tài nguyên nước

25/10/2017

Ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước thuộc khoa Tài nguyên nước

Chuyên ngành đào tạo: Chuyên ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước

Loại hình đào tạo: Chính quy hệ tín chỉ

Bậc đào tạo: Đại học

Văn bằng: Kỹ sư

Môn xét tuyển:

Toán- Vật lý – Hóa học (A00)

Toán – Vật lý- Tiếng Anh (A01)

Toán- Sinh học – Hóa học (B00)

Toán – Lý – Sinh (A02)

Điểm trúng tuyển NV1:       

          Năm 2017:  15.5

          Năm 2016:  17

Tổng quan chương trình:

        Kỹ sư Tài nguyên nước được trang bị kiến thức về phân bổ, chia sẻ, quản lý và bảo vệ nguồn nước một cách bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu;

       Kỹ sư Tài nguyên nước có khả năng thiết kế, thi công xây dựng công trình thủy, công trình cấp thoát nước, công trình xử lý và bảo vệ môi trường…

       Kỹ sư Tài nguyên nước được trang bị kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, kỹ năng giao tiếp và thuyết trình.

      Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mền chuyên ngành như Autocad, Epanet,ArcGIS, MapInfo,Mike..

     Trong quá trình học tập sinh viên có cơ hội tham quan, thực tập tại các cơ sở ngành nước;

     Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án sản xuất;

     Khóa luận tốt nghiệp dựa trên yêu cầu thực tế của xã hội cần giải quyết..

Triển vọng nghề nghiệp:

      Kỹ sư Tài nguyên nước sau khi ra trường có cơ hội làm việc tại các cơ quan thuộc Bộ, Sở, Chi cục ngành Tài nguyên và Môi trường – ngành Nông nghiệp và phát triển Nông thôn.

      Các Ban quản lý lưu vực song, Ban và Công ty quản lý hệ thống thủy lợi, thủy điện; Công ty cấp thoát nước;

     Các Viện, Trường, Ban quản lý dự án, công ty liên quan đến nguồn nước, đến thủy lợi và môi trường…

Tham khảo thêm thông tin tại địa chỉ  http://tnn.hcmunre.edu.vn

Danh sách bài viết liên quan

    Không có bài viết liên quan

Đào Tạo

Tin tức - Sự kiện