Search

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

25/10/2017

Ngành Kỹ thuật trắc địa bản đồ thuộc khoa Trắc địa Bản đồ

Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật trắc địa bản đồ

Loại hình đào tạo: Chính quy hệ tín chỉ

Bậc đào tạo: Đại học

Văn bằng: Kỹ sư

Môn xét tuyển:

Toán - Vật lý – Hóa học (A00)

Toán – Vật lý- Tiếng Anh (A01)

Toán - Sinh học – Hóa học (B00)

Toán - Vật lý - Vật lý (A02)

Điểm trúng tuyển NV1:

          Năm 2017:  15.5

          Năm 2016:  16.5

          Năm 2015:  16.5

Tổng quan chương trình:

       Chương trình cung cấp cho người học những kiến thức chuyên ngành về kỹ thuật trắc địa – bản đồ cơ bản và hiện đại.

      Nắm vững kiên sthức cơ bản và kỹ năng đo đạc thành lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính phục vụ cho các giai đoạn khảo sát, quy hoạch, thiết kế, thi công các công trình và phục vụ cho việc học ở bậc học cao hơn;

     Hiểu và vận dụng kiên sthức Toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội – nhân văn, công nghệ thông tin và kiến thức cơ sở vào ngành đào tạo.

      Tuân thủ các chuẩn mực đọa đức trong ngành Trắc địa ảnh – Viễn thám để đánh giá và chịu trách nhiệm.

     Sinh viên tốt nghiệp có thể tham gia thực hiện các các dự án và đề tài thuộc lĩnh vực Kỹ thuật trắc địa bản đồ nói chung, lĩnh vực tài nguyên môi trường nói riêng nhằm mục đích quản lý môi trường, đánh giá tác động môi trường, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

     Với những kiến thức học được, Sinh viên sau khi ra trường có khả năng thích ứng với những thay đổi trong kinh tế – xá hội, khoa học kỹ thuật và hội nhập;

Triển vọng nghề nghiệp:

      Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể làm:

     Đo đạc lập bản đồ địa chính, trích lục hồ sơ địa chính phục vụ cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng, sổ đỏ) cho ngừoi dân;

     Đo đạc lập bản đồ hiện trạng phục vụ công tác đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng các khu đô thị và khu công nghiệp..;

    Đo đạc lập bản đồ địa hình phục vụ cho công tác quy hoạch, thiết kế và thi công các công trình xây dựng;

     Làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh; Các doanh nghiệp, trung tâm dịch vụ hoạt động trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

      Làm việc trong các doanh nghiệp/ cơ quan liên quan đến lĩnh vực Trắc địa ảnh – Viễn thám.

Có khả năng học lên sau Đại học.

Tham khảo thêm thông tin tại địa chỉ  geodesy.hcmunre.edu.vn

 

Danh sách bài viết liên quan

    Không có bài viết liên quan

Đào Tạo

Tin tức - Sự kiện