Search

Thủy văn

25/10/2017

Ngành Thủy văn thuộc khoa Khí tượng thủy văn

Chuyên ngành đào tạo: Chuyên ngành Thủy văn

Loại hình đào tạo: Chính quy hệ tín chỉ

Bậc đào tạo: Đại học

Văn bằng: Kỹ sư,

Môn xét tuyển:

Toán- Vật lý – Hóa học (A00)

Toán – Vật lý- Tiếng Anh (A01)

Toán- Sinh học – Hóa học (B00)

Toán – Văn – Anh (D01)

Điểm trúng tuyển NV1:       

          Năm 2017:  15.5

          Năm 2016:  16.5

          Năm 2015:  15.75     

Tổng quan chương trình:

        Kỹ sư Thủy văn có kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong các lĩnh vực về Thủy văn – Tài nguyên nước như: Thủy văn đại cương, đo đạc, tính toán và xử lý số liệu thủy văn;

        Có khả năng phục vụ nghiên cứu khoa học thủy văn, Quản lý tài nguyên nước;

        Đo đạc, thu thập số liệu thủy văn;

        Tính toán các đặc trưng về thủy văn;

        Khả năng phục vụ nghiên cứu khoa học thủy văn, quản lý Tài nguyên nước.

Triển vọng nghề nghiệp:

       Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có thể công tác ở các cơ quan như: các đài khí tượng thủy văn khu vực, các trung tâm dự báo khí tượng thủy văn các tỉnh, Công ty thủy lợi, thủy điện, giao thông, trung tâm Quản lý và Quy hoạch Tài nguyên nước, các ở Tài nguyên Môi trường, các viện nghiên cứu…

       Ngoài ra với những kiến thức được học, sinh viên sau khi ra trường có khả năng thích ứng với những thay đổi trong kinh tế – xã hội, khoa học kỹ thuật và hội nhập.

Có khả năng học lên sau Đại học.

Tham khảo thêm thông tin tại địa chỉ  http://hmw.hcmunre.edu.vn

Danh sách bài viết liên quan

    Không có bài viết liên quan

Đào Tạo

Tin tức - Sự kiện