Search

Thông báo tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên và môi trường hạng III

19/07/2018

        Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh Thông báo Tuyển sinh và tổ chức các Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên môi trường hạng III.

            CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM THÔNG TIN CHI TIẾT

 

Danh sách bài viết liên quan