Search

Sơ đồ tổ chức

04/10/2017

Viện nghiên cứu và phát triển bền vững Trung tâm giáo dục thường xuyên Trung tâm Thông tin - Thư viện Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường Khoa Khoa học đại cương Khoa Lý luận chính trị Bộ môn giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng Khoa Môi trường Khoa Quản lý đất đai Khoa Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu Khoa Trắc địa, Bản đồ & GIS Khoa Tài nguyên nước Khoa Hệ thống thông tin và Viễn thám Khoa Địa chất và Khoáng sản Khoa Kinh tế tài nguyên và môi trường Khoa Quản lý tài nguyên Biển và Hải đảo Phòng Đào tạo Phòng Công tác sinh viên Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế Phòng Hành chính - Quản trị Phòng Tổ chức cán bộ Phòng Kế hoach - Tài chính
Danh sách bài viết liên quan

    Không có bài viết liên quan

mersin escort eskişehir escort adana escort rokettube