Search

Hội thảo khoa học công nghệ "Tập huấn các qui định về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ"

06/12/2017

 

        Ngày 04/12, tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi Hội thảo khoa học và công nghệ với chủ đề “Tập huấn các qui định về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ”

       Với mục đích tăng cường nhận thức của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong Trường về sở hữu trí tuệ, qua đó góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, thương mại hóa sản phẩm khoa học, buổi Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm và tham gia  của các thầy cô là giảng viên, cán bộ nhân viên trong nhà trường.

       Qua buổi Hội thảo, mọi người đã được giới thiệu các khái niệm quan trọng về tài sản trí tuệ và sở hữu trí tuệ, các quy định về quyền tác giả và quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp, các điều khoản bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, … qua đó nâng cao hơn nữa nhận thức về “sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ”

Một số bài tham luận trình bày tại buổi Hội thảo:

       PGS.TS Hồ Thị Thanh Vân  trình bày tham luận “Báo cáo về tình hình ứng dụng đề tài nghiên cứu khoa học của Trường”.

        Ông Võ Hưng Sơn – Phòng Quản lý sở hữu trí tuệ , Sở Khoa học công nghệ TP. Hồ Chí Minh trình bày tham luận  “Các khái niệm, quy định và trình tự đăng ký Sở hữu trí tuệ”.

         Th.s Phạm Văn Xu – Trưởng phòng QLKH, Sở Khoa học công nghệ TP. Hồ Chí Minh trình bày tham luận “Tập huấn các quy đình về chuyển giao công nghệ của các đề tài nghiên cứu (tài sản hữu hình và vô hình)”.

Danh sách bài viết liên quan