Search

Chương trình đào tạo

17/06/2015

Trường Đại Học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học công lập duy nhất ở phía Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường với mục tiêu chung là đào tạo ra những cử nhân và kỹ sư có trình độ đại học hoặc cao đẳng đáp ứng những yêu cầu cơ bản sau:

Có phẩm chất chính trị, đạo đức trong nghề nghiệp, trung thành với Tổ quốc, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước

Có kiến thức khoa học cơ bản và kỹ thuật vững chắc, kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành tốt, có khả năng thích ứng với môi trường kinh tế - xã hội, có khả năng tiếp cận và ứng dụng hiệu quả công nghệ hiện đại, giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật thuộc lĩnh vực đào tạo.

Chương trình đào tạo được thiết kế một cách hệ thống có mục tiêu rõ ràng, có sự liên thông giữa các trình độ, phù hợp với sứ mạng và định hướng phát triển chung của Nhà trường, đáp ứng yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của từng trình độ đào tạo, đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Chương trình đào tạo đại học được xây dựng theo hướng lấy người học làm trung tâm, hướng sinh viên tự học, tự nghiên cứu. Các chương trình giáo dục mô tả rõ khối lượng kiến thức bắt buộc, tự chọn của mỗi sinh viên, mỗi chương trình đào tạo gắn với một ngành (kiểu đơn ngành) hoặc với một vài ngành (kiểu song ngành, kiểu ngành chính - ngành phụ, kiểu 2 văn bằng) và được cấu trúc từ các học phần thuộc hai khối kiến thức, kiến thức giáo dục đại cương và kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

Khối lượng kiến thức cho mỗi chương trình đào tạo nằm trong khung như sau:

  • Trình độ Cao đẳng liên thông 1,5 năm (Cử nhân CĐ): 50 đến 65 tín chỉ
  • Trình độ Cao đẳng 3 năm (Cử nhân CĐ): 100 đến 115 tín chỉ
  • Trình độ Đại học liên thông 1,5 năm (Kỹ sư/Cử nhân ĐH): 50 đến 65 tín chỉ
  • Trình độ Đại học liên thông 3 năm (Kỹ sư/Cử nhân ĐH): 100 đến 115 tín chỉ
  • Trình độ Đại học 4 năm (Cử nhân ĐH): 130 đến 145 tín chỉ
  • Trình độ Đại học 4 năm (Kỹ sư ĐH): 145 đến 165 tín chỉ

Tùy vào năng lực và điều kiện cụ thể cùng với sự hỗ trợ của cố vấn học tập, sinh viên có thể tự động sắp xếp để rút ngắn hoặc kéo dài thời gian học tập so với thời gian thiết kế cho chương trình học

Thời gian rút ngắn tối đa là 2 học kỳ chính đối với đào tạo trình độ cao đẳng và 3 học kỳ chính đối với đào tạo trình độ đại học

Thời gian kéo dài tối đa là 2 học kỳ đối với khóa học dưới 3 năm, 4 học kỳ đối với khóa học từ 3 đến dưới 5 năm.

Thông tin tuyển sinh 10 ngành đào tạo bậc đại học và 10 ngành đào tạo bậc cao đẳng của trường năm học 2015 sinh viên có thể Tải tại đây

Để biết thêm thông tin xin tham khảo:

Danh sách bài viết liên quan

    Không có bài viết liên quan

Đào Tạo

Tin tức - Sự kiện