Search

Giới thiệu Trường Đại Học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM

12/12/2014

Trường Đại Học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học công lập duy nhất ở phía Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trải qua hơn 35 năm hình thành và phát triển, trường đã từng bước khẳng định là một trong những trường đại học chuyên ngành, đào tạo nguồn nhân lực đạt trình độ chuẩn trong lĩnh vực công nghệ, quản lý tài nguyên, đảm bảo môi trường sạch cho phát triển bền vững, cùng cộng đồng thế giới ứng phó với các vấn đề biển đổi khí hậu và thiên tai trong phạm vi khu vực và toàn cầu.

                       

Ngay khi thành lập, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định rõ sứ mệnh  “trở thành một trường đại học có tầm cỡ quốc gia, chuyên đào tạo nhân lực cho ngành  Tài nguyên và Môi trường  và cho xã hội, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững”

Nhiệm vụ trung tâm của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh là  thực hiện nhiệm vụ đào tạo các ngành, nghề được cơ quan có thẩm quyền cho phép ở trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học; liên kết, hợp tác đào tạo trong và ngoài nước; nghiên cứu và thực nghiệm khoa học; thực hiện các dịch vụ khoa học - công nghệ và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Định hướng phấn đấu của Trường trong những năm tới là: Mở rộng và phát triển Trường thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu chất lượng cao trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, có uy tín trong nước và khu vực, với định hưóng trở thành đại học hướng ứng dụng.

Về hoạt động đào tạo: Trường là một cơ sở đào tạo chuyên ngành tài nguyên và môi trường gồm các ngành: công nghệ kỹ thuật môi trường, kỹ thuật trắc địa – bản đồ, quản lý đất đai, địa chất học, chế biến khoáng sản, khí tượng học, thủy văn, công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, kinh tế tài nguyên thiên nhiên, kinh tế tài nguyên nước, cấp thoát nước, biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên biển và hải đảo, quản trị kinh doanh, hệ thống thông tin và công nghệ thông tin, … cụ thể:

  • Bậc Đại học có 10  ngành đào tạo
  • Bậc Cao đẳng có 10 ngành đào tạo

Các bậc đào tạo đều bảo đảm tính liên thông (từ trung cấp chuyên nghiệp - cao đẳng lên đại học và từ trung cấp chuyên nghiệp lên thẳng đại học). Loại hình đào tạo có đủ các hình thức: chính qui tập trung, vừa làm vừa học, đại học văn bằng 2 và liên thông. Dự kiến từ năm học 2015-2016 nhà trường sẽ bắt đầu đào tạo trình độ sau đại học các  ngành công nghệ môi trường, ngành quản lý đất đai, ngành kinh tế, …

Phương pháp đào tạo của trường ngày càng được đổi mới và hoàn thiện theo định hướng thực hành, để xây dựng và củng cố kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên. Đặc biệt, từ năm học 2014-2015 nhà trường triển khai đào tạo lớp kỹ sư/cử nhân tài năng với chương trình đào tạo được thiết kế đặc biệt, các môn học được  giảng dạy bằng tiếng Anh, một số môn chuyên ngành được giảng dạy bằng phần mềm mô phỏng tại các phòng máy tính chuyên dụng, ….

Đến cuối năm 2014, tổng số sinh viên - học sinh nhà trường là 8.649 người học ở các đối tượng: sinh viên (đại học, cao đẳng) và học sinh trung cấp chuyên nghiệp. Kết quả đào tạo mỗi năm tiến bộ hơn, Tỷ lệ khá - giỏi tăng dần trong các năm học, chất lượng tuyển sinh và đào tạo mỗi năm một tốt hơn.

Tổ chức, bộ máy nhà trường  gồm 10 phòng/ban chức năng, 12 khoa/bộ môn trực thuộc và 7 viện/trung tâm (Click vào đây để xem sơ đồ bộ máy tổ chức của nhà trường). Các viện/trung tâm của nhà trường thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng mang tính chất dịch vụ khoa học kỹ thuật, công nghệ cho xã hội, đồng thời có khả năng hỗ trợ và bổ sung cho các nhiệm vụ của trường một cách hiệu quả.

Nhà trường hiện có trên 350 cán bộ, nhân viên và giảng viên được đào tạo chính quy, bài bản và đúng chuyên môn, trong đó có hàng chục Giáo sư, Phó giáo sư- Tiến sĩ và Tiến sĩ khoa học,  trên 200 Tiến sĩ và Thạc sĩ chuyên ngành, đa số được đào tạo tại các trường đại học có uy tín ở trong và ngoài nước. Về cơ bản đảm bảo số lượng giảng viên cơ hữu đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhà trường đang triển khai nâng cấp Hệ thống quản lý theo chuẩn chất lượng ISO: 9001 - 2008. Nhà trường đã  triển khai hoạt động Tự đánh giá và đăng ký Kiểm định chất lượng với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các qui chế về dân chủ trong trường học, hoạt động thanh tra giám sát được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ.

Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế luôn được nhà trường quan tâm và đã có những bước phát triển đáng kể. Điều này thể hiện rõ ở sự gia tăng số lượng và kinh phí đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án chuyển giao công nghệ và hoạt động hợp tác quốc tế. Trong những năm tiếp theo, trên cơ sở định hướng nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ theo Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2020 là “Phát triển các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Phát triển mạnh doanh nghiệp khoa học và công nghệ, chủ yếu từ các trường đại học, viện nghiên cứu”, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM sẽ hướng tới mục tiêu  tạo ra môi trường nghiên cứu khoa học rộng mở trong trường, tìm ra những giải pháp, cơ chế khuyến khích, động viên, phát triển tối đa nguồn lực khoa học công nghệ của trường, từng bước ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ và hình thành doanh nghiệp khoa học công nghệ thuộc trường.

Cơ sở vật chất của nhà trường luôn được Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm củng cố, đầu tư và từng bước phát triển; nhà trường hiện có 03 cơ sở đào tạo, với tổng diện tích đất quản lý sử dụng là 60.288 m2 . Trụ sở chính của trường tại 236B Lê Văn Sỹ- phường 1,quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh; Cơ sở 2 tại Long Đức 1,Tam Phước, TP. Biên Hòa, Đồng Nai và Cơ sở đào tạo tại 91 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Được sự đồng ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sư hỗ trợ và giúp đỡ của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, một cơ sở đào tạo với diện tích lên tới 20 ha tại  Nhà Bè  đang được xúc tiến các thủ tục chuẩn bị tiến hành giao đất để triển khai các bước xây dựng thành trụ sở đào tạo chính của trường.

Cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của nhà trường được đầu tư hiện đại, đồng bộ với các giảng đường, phòng thí nghiệm chuyên ngành (phòng thí nghiệm hóa lý, phòng thí nghiệm môi trường, phòng thí nghiệm địa chất), các xưởng thực tập cấp thoát nước, thực tập quan trắc khí tượng, phòng thực hành dự báo khí tượng- thủy văn, thực hành ngoại ngữ, các phòng máy tính tiêu chuẩn, phòng máy tính phục vụ học/thi/kiểm tra trực tuyến, hệ thống thư viện điện tử, hệ thống mạng nội bộ, … góp phần đắc lực vào việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của giảng viên , sinh viên trong trường.

BAN LÃNH ĐẠO TRƯỜNG HIỆN NAY:

  Hiệu trưởng

PGS. TS. Phan Đình Tuấn

P. Hiệu trưởng                                      P. Hiệu trưởng                            P. Hiệu trưởng

GVC. ThS. Đậu Khắc Liêm                  GVC. TS. Vũ Xuân Cường            TS. Trần Viết Hoàng

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NHÀ TRƯỜNG:

 

 

Danh sách bài viết liên quan

    Không có bài viết liên quan

Giới Thiệu

Tin tức - Sự kiện