Search

Khảo sát sơ bộ - Kế hoạch kiểm định đánh giá chất lượng giáo dục trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh

31/10/2017

         

         Trong 2 ngày 26, 27/10/2017, thực hiện Kế hoạch kiểm định đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đoàn chuyên gia đánh giá thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành chương trình khảo sát sơ bộ tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho chương trình khảo sát chính thức theo quy trình đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

TS. Vũ Xuân Cường - Phó hiệu trường nhà trường phát biểu tại buổi đánh giá sơ bộ

       Trong 02 ngày khảo sát sơ bộ, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục đã khảo sát điều kiện cơ sở vật chất của Nhà trường, làm việc với Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị, Ban thư ký và các Nhóm chuyên trách của Trường.

TS. Ngô Văn Thuyên - Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài 

phát biểu tại buổi đánh giá sơ bộ

          Kết luận chương trình khảo sát sơ bộ, Đoàn chuyên gia ĐGN đã thông báo kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá của Nhà trường, thông qua kế hoạch khảo sát chính thức và những yêu cầu về cơ sở vật chất cùng với công tác hậu cần Nhà trường cần chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức;

        Kết thúc chương trình khảo sát sơ bộ, TS. Ngô Văn Thuyên - Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và TS. Vũ Xuân Cường - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã ký biên bản hoàn thành khảo sát sơ bộ.

       Thời gian khảo sát chính thức của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài được thống nhất từ ngày 07/11/2017 đến ngày 11/11/2017.

(Trung tâm Thông tin - Thư viện)

Danh sách bài viết liên quan