Search

Thông báo về việc đăng ký môn học Giáo dục Quốc phòng- An ninh năm học 2017-2018

14/11/2017

Thực hiện Kế hoạch giảng dạy năm học 2017-2018 của Nhà trường , phòng Đào tạo sẽ tổ chức học môn Giáo dục Quốc phòng- An ninh cho sinh viên đại học Khoá 06 đại học chính quy từ ngày 11/12/2017 đến hết ngày 06/01/2018.

Click vào đây để xem toàn văn Thông báo và Địa điểm học

Trân trọng

Danh sách bài viết liên quan