Search

Danh sách thi phân loại xếp lớp trình độ Tiếng Anh dành cho sinh viên đại học chính quy

14/09/2017

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Thông báo danh sách thi phân loại xếp lớp trình độ Tiếng Anh cho sinh viên đại học chính quy:

- Danh sách thi ca 1: 8h00 ngày 16/09/2017

- Danh sách thi ca2:10h00 ngày 16/09/2017

- Danh sách thi tại cơ sở 2: 8h00 ngày 16/09/2017

 

Danh sách bài viết liên quan