Search

Ngành Khí tượng học

02/03/2015

NGÀNH KHÍ TƯỢNG HỌC

Ngành  khí tượng học (bậc Đại học & Cao đẳng) thuộc khoa Khí tượng Thủy văn.

Chuyên ngành đào tạo:

Chuyên ngành khí tượng học

Loại hình đào tạo: Chính quy hệ tín chỉ

Bậc đào tạo: Đại học (khí tượng học), Cao đẳng (khí tượng học)

Văn bằng: Kỹ sư

Môn xét tuyển:

Toán- Vật lý – Hóa học

Toán – Vật lý- Tiếng Anh

Toán- Sinh học – Hóa học

Điểm trúng tuyển NV1:

            Năm 2013:   13,0

            Năm 2014:   14,5

Tổng quan chương trình:

Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hiện đại về lý luận, kỹ năng và phương pháp nghiên cứu thuộc ngành  Khí tượng học có kiến thức và kĩ năng thực hành nghề nghiệp đủ khả năng đảm nhận công tác trong các lĩnh vực điều tra, quản lí mạng lưới, nghiên cứu và dự báo thời tiết, khí hậu, khí tượng nông nghiệp phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường và an ninh, quốc phòng.

Sinh viên được cung cấp và trang bị kiến thức, kỹ năng như:

- Kĩ năng thực hiện được các bài toán dự báo thời tiết, dự báo khí hậu, quan trắc  số liệu  các yếu tố khí tượng, quản lí và kiểm soát số liệu trong điều tra cơ bản.

- Làm việc độc lập và khả năng tổ chức làm việc theo nhóm

- Nghiên cứu, quản lý và giải quyết những vấn đề về Biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

- Sử dụng thành thạo công nghệ GIS (các chương trình chuyên dùng ENVI, MapInfo, ArcGis, mô hình dự báo khí tượng …) phục vụ cho công tác nghiên cứu,  điều tra, khảo sát, quản lý,  dự báo,  đo đạc.

Triển vọng nghề nghiệp:

Sinh viên ngành Khí tượng học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực tham gia làm việc ở các lĩnh vực hoặc các đơn vị sau:

- Viện nghiên cứu Khí tượng, thủy văn, môi trường

-   Các Trạm Khí tượng  thuộc Đài khí tượng, thủy văn khu vực (9 đài khu vực)

- Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn các  đài tỉnh (64 tỉnh)

- Trung tâm quản lý biển và hải đảo

- Trung tâm khí tượng các sân bay trong cả nước

- Các Trạm  Khí tượng, thủy văn và Hải văn thuộc Bộ tài nguyên và môi trường, các trạm dùng riêng..

- Trung tâm khí tượng, thủy văn biển.

- Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia.

- Các Sở Tài nguyên và Môi trường,  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Khoa học công nghệcác tỉnh/thành phố trong cả nước.

Sinh viên có khả năng học tiếp ở các bậc sau đại học

 Tham khảo thêm thông tin tại địa chỉ  hmw.hcmunre.edu.vn       


Danh sách bài viết liên quan

    Không có bài viết liên quan